Mài Đánh Bóng Sàn Bê Tông

Quy trình mài và đánh bóng sàn bê tông- Vệ sinh công nghiệp 36 Hoàn Mỹ

Mài và đánh bóng sàn bê tông là một quá trình làm việc bằng cách sử dụng máy mài đánh bóng sàn. Quá trình mài bê tông được trang bị đĩa mài mòn kim cương (tương tự như giấy nhám) để mài xuống bề mặt bê tông cho đạt đến mức độ bóng láng và mịn màng […]