Hóa chất tẩy keo, sơn tại thanh hóa

Remover Sticker là hóa chất dạng nước, dùng dưới dạng xịt rất thuận tiện Hóa chất có thể tẩy được vết sơn, vết keo trên mọi bề mặt: nhôm, gạch, inox, kính…

hóa chất tẩy keo sơn

hóa chất tẩy keo sơn 2

hóa chất tẩy keo sơn 3